ADM - Team Heavy Weight Transport

Offerte-aanvraag

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw transport.

Vacatures


Firmashistoriek

1998 

ADM Team Heavy Weight is in 1998 opgericht door Peter Adams en Eric Hufkens en gevestigd in het Belgische Geel.
ADM biedt haar klanten een volledige transportservice naar en vanuit alle Europese landen naar en van de havens van
Antwerpen, Zeebrugge en Rotterdam.

2000

Bouw RoRo-kade en -terminal in Geel. Hiermee biedt ADM naast wegtransport ook transport over water aan. Een nieuw
firma wordt gestart: RoRo-Trans met Jos Schonk als directeur.

2003

ADM wordt lid van ‘The Heavy Lift Group'. Deze groep transporteurs biedt wereldwijde transportservices aan. Leden van
THLG zijn onder andere Casco Logistics, Torbn Rafn, Riedl Group, Vandevlist, Biglift Shipping en Ruslan International.

2007

Aandelentransfer van Peter Adams naar Eric Hufkens. 
ADM Team Heavy Weight wordt onafhankelijk. 
De RoRo-kade (naast het ADM Team Heavy Weight service center) blijft in gebruik voor zowel Adams als ADM Team Heavy Weight.
Jos Schonk, voormalig directeur van RoRo-Trans, komt als logistieke verantwoordelijke in dienst bij ADM Team Heavy Weight.

2008

Capaciteitsuitbreiding ADM Team Heavy Weight. In 2008 - 2009 krijgt ADM Team Heavy Weight acht nieuwe trucks en zes nieuwe trailers.
Daarmee wordt transport mogelijk van ladingen tot 120 ton. Grotere ladingen zijn nog steeds mogelijk met hulp van onze partners.

2009

ADM Team Heavy Weight bouwt een ultramodern Service Center naast de RoRo-kade in Geel.
Het nieuwe Service Center biedt extra mogelijkheden voor opslag, verpakking en verschepen van goederen.
Tevens wordt aanpalend een volledige nieuwe werkplaats gebouwd. Deze moet nog meer de mogelijkheid geven
zowel eigen voertuigen als voor klanten te onderhouden en op of om te bouwen. 

History

1998

Founded by Peter Adams & Eric Hufkens, located in B-Geel. ADM offers their customer a full service in transport from the EU countries to the North-Sea ports of Antwerp, Zeebrugge and Rotterdam

2000

Building RoRo-Terminal in B-Geel. With this, ADM can provide transports by road aswell by water. A new company was found, Roro - Trans with Mr. Jos Schonk as director.

2003

ADM becomes part of "The Heavy lift Group". A Group who provides transport solutions all over the world.
With members like Casco Logistics, Torbn Rafn, Riedl Group, Vandevlist, Biglift Shipping, Ruslan International and many more...

2007

Share transfer from P. Adams to E. Hufkens. ADM goes his own way.
The RoRo-harbour (next to the ADM service center) stays into use for ADM as well as for Adams but further coöperation
is not intended. Jos Schonk former director of Roro-Trans continious his work now for ADM.

2008

Increasing capacity of ADM. Up to 8 new trucks and 6 trailers will be delivered in 2008.
Transport possibilities extend to payloads up to 120 tons. Bigger payloads are still possible together with our partners.

2009

A new service center will be build next to the RoRo harbour in B-Geel. Possibilities to do stocking, packing and shipping off all goods.
Also we will build a workshop, this gives us the possibility to work on our own vehicles and the ones of our customers.

Histoire de l’entreprise

1998

En 1998, ADM Team Heavy Weight est fondée par Peter Adams et Eric Hufkens. L'entreprise se trouve à Geel (B) et offre à ses clients un service de transport complet dans tous les pays européens, vers et à partir des ports d'Anvers, Zeebrugge et Rotterdam. 

2000

Le débarcadère Roro et un terminal sont construits à Geel. Ainsi ADM était capable d'offrir non seulement le transport routier, mais aussi le transport fluvial.  « RoRo-Trans », une nouvelle entreprise avec Jos Schonk en tant que président-directeur général, est établie.

2003

ADM devient membre de « The Heavy Lift Group ». Ce group de transporteurs offre un service de transport mondial à ses membres. Parmi les autres membres de THLG se trouvent Casco Logistics, Torbn Rafn, Riedl Group, Vandevlist, Biglift Shipping et Ruslan International. 

2007

Peter Adams transfère ses parts à Eric Hufkens et ADM Team Heavy Weight devient indépendant. Le débarcadère RoRo (qui se trouve à côté du centre service d'ADM Team Heavy Weight) reste en usage tant pour Adams que pour ADM Team Heavy Weight. Jos Schonk, ancien directeur de RoRo-Trans, commence à travailler chez nous en tant que responsable logistique. 

2008

Une augmentation de capacité avec huit nouveaux tracteurs et six nouvelles remorques. Grâce à cet investissement, nous sommes maintenant capables de transporter des charges jusqu‘à  120 tonnes. Le transport de charges plus grandes est possible grâce à l'aide de nos partenaires. 

2009

ADM Team Heavy Weight construit un centre de service ultramoderne à côté du débarcadère RoRo. Le nouveau centre de services offre de nouvelles possibilités pour le stockage, l'emballage et le transbordement des cargaisons. En même temps, nous construisons un nouvel atelier pour notre parc de véhicules. Celui-ci donne encore plus de possibilités pour maintenir et modifier nos véhicules et ceux des clients.

Geschichte

1998

Gegründet durch Peter Adams und Eric Hufkens in Geel  (Belgien) ADM bietet einen umfassenden Service für EU Transporte in die Häfen Antwerpen, Zeebrügge und Rotterdam. 

2000

Eröffnung des RORO Terminals in Geel. Durch diese Anlage können jetzt kombinierte Straß-Wasser Transporte durchgeführt werden. Eine neue Gesellschaft wird gegründet: Roro-Trans mit Herrn Jos Schonk als Geschäftsführer.
 

2003

ADM wird Mitglied beim THLG. Ein Zusammenschluss von Schwertransportunternehmen weltweit. Dies ermöglicht eine Transportdurchführung weltweit aus einer Hand. Andere Mitglieder sind: Casco Logistics, Torbn Rafn, Riedl Group, Vandervlist,  Biglift Shipping,  Rusland International und viele andere. 

2007

Trennung von Peter Adams. Komplettübernahme durch Eric Hufkens. ADM geht seinen eigenen Weg. Der Roro Hafen, bleibt weiterhin für ADM und Adams nutzbar. Eine weitere Zusammenarbeit ist nicht geplant. Jos Schonk stellte seine Dienste ADM zur Verfügung.
 

2008

Aufstockung des Fuhrparks. 8 neue Zugmaschinen werden 2008 zugelassen. Transportmöglichkeiten bis 120 to Gewicht werden möglich.  Größere Gewichte können mit Hilfe unserer Partner selbstverständlich auch transportiert werden. 

2009

Ein neues Service Center wird neben dem RORO Hafen in Geel gebaut. Die Möglichkeit zur Lagerung, Verpackung und Verschiffung weltweit ist nun gegeben.

 

Historia de la empresa

1998

En 1998, Peter Adams y Eric Hufkens funden ADM Team Heavy Weight. La empresa se sitúa en Geel (B) y ofrece una amplia red de servicios en cuanto al transporte desde y hacia los puertos de Amberes, Zeebrugge y Rotterdam en todos los países de Europa. 

2000

Se construyen el embarcadero RoRo y un terminal en Geel. Desde ahora ADM no sólo ofrece el transporte por carreteras sino también ofrece el transporte fluvial. Se establece "RoRo-Trans", una nueva empresa dirigida por Jos Schonk.

2003

ADM se afilia a « The Heavy Lift Group », un grupo de transportadores que ofrece un servicio de transporte internacional a sus miembros. Otros afiliados de THLG son Casco Logistics, Torbn Rafn, Riedl Group, Vandevlist, Biglift Shipping y Ruslan International. 

2007

Peter Adams transfiere sus acciones a Eric Hufkens y a partir de ahora ADM Team Heavy Weight es independiente. Tanto Adams como ADM Team Heavy Weight hacen uso del embarcadero RoRo (que se encuentra al lado del centro de servicios de ADM Team Heavy Weight). Contratamos a Jos Schonk, ex director de RoRo-Trans, como responsable logístico. 

2008

Nuestra capacidad aumenta con 8 nuevos camiones y 6 nuevos remolques. Gracias a esa inversión, somos capaces de transportar cargas que pesan hasta 120 toneladas. El transporte de cargas más pesadas es posible con la ayuda de nuestros socios.  

2009

ADM Team Heavy Weight construye un centro de servicios flamante al lado del embarcadero RoRo. El nuevo centro de servicios ofrece nuevas posibilidades de almacenamiento, embalaje y transbordo de cargas. Al mismo tiempo construímos un nuevo taller para nuestro parque móvil que ofrecerá oportunidades para mantener y modificar nuestros vehículos y los de los clientes.