ADM - Team Heavy Weight Transport

Offerte-aanvraag

Vraag een vrijblijvende offerte aan voor uw transport.

Vacatures


ALGEMENE VOORWAARDEN LADINGZEKERING

De vervoerovereenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het CMR-verdrag (Verdrag betreffende de overeenkomst tot internationaal vervoer van goederen over de weg van 19 mei 1956), de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg (Belgisch Staatsblad van 30 juni 1999), de algemene voorwaarden zoals vermeld op de achterzijde van de CMR vrachtbrief en onderstaande specifieke voorwaarden.

Gelet op het KB ladingzekering van 27 april 2007, meer bepaald:
Art. 45bis. 3. Indien de primaire verpakking van een goed niet voldoende stevig is voor een veilig transport van de goederen, dan moet de verpakker en/of verlader de goederen bijkomend omhullen met een transportverpakking die stevig genoeg is om een goede ladingzekering mogelijk te maken.

De verlader dient de vervoerder waarop hij beroep doet vooraf schriftelijk alle informatie te verschaffen die de vervoerder nodig acht om de goederen te stouwen.
geldt, tenzij de verlader op voorhand schriftelijk andere specificaties meedeelt, het volgende tussen de partijen:

 1. De terminologie die gebruikt wordt in alle communicatie is in overeenstemming met EN12195-1 tot 4.
 2. Het zwaartepunt van elke ladingseenheid ligt symmetrisch in breedte- en lengterichting.
 3. Het zwaartepunt van elke ladingseenheid ligt hoogstens 10cm boven de helft van de hoogte van de ladingseenheid.
 4. Elke ladingseenheid weerstaat zonder schade aan de krachten van een spanband in neer-sjorring van 50 mm breedte bij een STF van 500daN zonder gebruik van hoekbeschermers.
 5. Elke ladingseenheid is vormstabiel bij een versnelling tot 0,5g zijwaarts en achterwaarts en een vertraging van 0,8 g voorwaarts. Indien gevraagd door controlediensten kan hiervan een bewijs worden voorgelegd.
 6. De onderkant van de ladingseenheid bestaat uit ruw hout.

 De verlader dient op voorhand schriftelijk volgende informatie te bezorgen:

 1. De massa per ladingseenheid en de totale massa van de lading.
 2. De omhullende maten (lengte, breedte en hoogte) per ladingseenheid.
 3. De toe te passen oriëntatie van de ladingseenheid tijdens transport (welke afmeting in de rijrichting).
 4. Beperkingen bij het gebruik van directe sjormethodes.
 5. Alle afwijkingen van bovenstaande aannames 1 t.e.m. 6: specifieke terminologie asymmetrie van het zwaartepunt in breedte- en/of lengterichting per ladingseenheid hogere positie van het zwaartepunt dan 10 cm boven de helft van de hoogte maximale spankracht in een spanband van 50 mm breedte bij neersjorren zonder hoekbeschermers of specificaties voor hoekbeschermers bij een spankracht van 500daN of een aangepaste zekeringsmethode. maximale vormstabiliteit per ladingseenheid voorwaarts, zijwaarts en achterwaarts. Het materiaal van de onderkant van de lading zoals vereist voor het bepalen van de wrijving.

Indien de lading door de verlader wordt gezekerd, dient de verlader ook de deugdelijkheid van de ladingzekering schriftelijk aan te tonen.

De betrokken vervoerders behouden zich alle rechten voor indien het niet respecteren van de hoger vermelde afspraken door de verlader aanleiding zou geven tot enige strafrechterlijke of andere gerechtelijke vervolging.

Logo UPTR - ADM Team Heavy WeightblancoLogo FEBETRAblancoLogo SAV